Een nieuwe officiële schoolnaam

Donderdagavond nam GO! basisschool Neerwinden, Walshoutem en Waasmont afscheid van z’n overgangsnaam. Voortaan gaan de leerlingen niet langer naar basisschool Neerwinden, Walshoutem of Waasmont, maar naar GO! basisschool Wonderwijs Landen.
Een naam met uitstraling, symboolkracht en een sterk verhaal.
De nieuwe naam ‘Wonderwijs’ is gekoppeld aan een ambitieus toekomstplan. Onze basisschool wil kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op leven en werken in de 21ste eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen. Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid.
Kinderen zijn in staat om het meest alledaagse vol verwondering gade te slaan. Verwondering vraagt openheid, vertrouwen hebben in elkaar en nieuwsgierig zijn naar de ander en de wereld om ons heen. Het is een wonder om te zien hoe ieder kind zijn eigen talenten ontwikkelt als het hier de ruimte voor krijgt. Het vermogen om te verwonderen geeft ruimte voor nieuwe impulsen en dat is de start van een een nieuwe pagina in de geschiedenis van onze basisschool. Het onderwijs op onze school gaat niet langer uit van het juiste antwoord, maar van verwondering. We onderzoeken en maken.
Ons team is een hardwerkend team. De niet aflatende inzet waarmee onze leerkrachten zich aan hun taak wijden en het engagement en enthousiasme dragen bij tot het het welbevinden van onze leerlingen. Daarnaast proberen onze leerkrachten aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en hun verwondering als uitgangspunt te nemen voor leren.
Een leerkracht die hierop kan inspelen en die zichzelf ook steeds durft te verwonderen, is het beste rolmodel voor de kinderen.
De naamsverandering is het eindresultaat van een inhoudelijk proces waarbij 2864 actoren de webapplicatie hebben bezocht
en waarbij 94 mogelijke namen virtueel zijn ingediend én gestemd.